معنی و ترجمه کلمه غدد پاراتیروئید به انگلیسی غدد پاراتیروئید یعنی چه

غدد پاراتیروئید

parathyroid

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها