معنی و ترجمه کلمه غدر به انگلیسی غدر یعنی چه

غدر

treachery
treason

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها