معنی و ترجمه کلمه غده بافت ماهیچه به انگلیسی غده بافت ماهیچه یعنی چه

غده بافت ماهیچه

myoma

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها