معنی و ترجمه کلمه غده برى به انگلیسی غده برى یعنی چه

غده برى

adenotomy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها