معنی و ترجمه کلمه غده بناگوشى به انگلیسی غده بناگوشى یعنی چه

غده بناگوشى

parotid

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها