معنی و ترجمه کلمه غده تیموس به انگلیسی غده تیموس یعنی چه

غده تیموس

thymus

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها