معنی و ترجمه کلمه غده خوش خیم و یا بدخیم مشتق از بافت مخاطى به انگلیسی غده خوش خیم و یا بدخیم مشتق از بافت مخاطى یعنی چه

غده خوش خیم و یا بدخیم مشتق از بافت مخاطى

epithelioma

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها