معنی و ترجمه کلمه غده مترشحه داخلى به انگلیسی غده مترشحه داخلى یعنی چه

غده مترشحه داخلى

endocrine

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها