معنی و ترجمه کلمه غده مترشحه به انگلیسی غده مترشحه یعنی چه

غده مترشحه

secretory

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها