معنی و ترجمه کلمه غده مرکب از بافت لنفاوى به انگلیسی غده مرکب از بافت لنفاوى یعنی چه

غده مرکب از بافت لنفاوى

lymphoma

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها