معنی و ترجمه کلمه غده وار به انگلیسی غده وار یعنی چه

غده وار

glandular

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها