معنی و ترجمه کلمه غده ى فوق کلیوى به انگلیسی غده ى فوق کلیوى یعنی چه

غده ى فوق کلیوى

adrenal gland

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها