معنی و ترجمه کلمه غده پروستات به انگلیسی غده پروستات یعنی چه

غده پروستات

prostate
prostatic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها