معنی و ترجمه کلمه غده گوارشى به انگلیسی غده گوارشى یعنی چه

غده گوارشى

digestive gland

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها