معنی و ترجمه کلمه غذاى اشتها آور به انگلیسی غذاى اشتها آور یعنی چه

غذاى اشتها آور

antipasto

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها