معنی و ترجمه کلمه غذاى اصلى به انگلیسی غذاى اصلى یعنی چه

غذاى اصلى

entree
meat

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها