معنی و ترجمه کلمه غذاى ذرت به انگلیسی غذاى ذرت یعنی چه

غذاى ذرت

cornmeal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها