معنی و ترجمه کلمه غذاى شیرین به انگلیسی غذاى شیرین یعنی چه

غذاى شیرین

sweetmeat

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها