معنی و ترجمه کلمه غذاى مایعى مرکب از گوشت یا ماهى و حبوبات و سبزى هاى پخته به انگلیسی غذاى مایعى مرکب از گوشت یا ماهى و حبوبات و سبزى هاى پخته یعنی چه

غذاى مایعى مرکب از گوشت یا ماهى و حبوبات و سبزى هاى پخته

broth

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها