معنی و ترجمه کلمه غذاى محدود خوار به انگلیسی غذاى محدود خوار یعنی چه

غذاى محدود خوار

stenophagous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها