معنی و ترجمه کلمه غذا ذخیره کردن به انگلیسی غذا ذخیره کردن یعنی چه

غذا ذخیره کردن

victual

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها