معنی و ترجمه کلمه غذا یا آشامیدنى اشتها آور قبل از غذا به انگلیسی غذا یا آشامیدنى اشتها آور قبل از غذا یعنی چه

غذا یا آشامیدنى اشتها آور قبل از غذا

appetizer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها