معنی و ترجمه کلمه غذا به انگلیسی غذا یعنی چه

غذا

aliment
alimentation
chow
cuisine
dish
food
foster
fuel
keeping
meal
meat
nourishment
nurture
nutriment
nutrition
provender
viand

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها