معنی و ترجمه کلمه غرابت به انگلیسی غرابت یعنی چه

غرابت

alienism
eccentricity
ferlie
freak
oddity
peculiarity
queerness
quizzicality
rumminess
singular
singularity
weirdness

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها