معنی و ترجمه کلمه غرامت براى ترضیه خاطر به انگلیسی غرامت براى ترضیه خاطر یعنی چه

غرامت براى ترضیه خاطر

solatium

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها