معنی و ترجمه کلمه غرامت دادن به انگلیسی غرامت دادن یعنی چه

غرامت دادن

indemnify

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها