معنی و ترجمه کلمه غرامت به انگلیسی غرامت یعنی چه

غرامت

compensation
damage
fine
indemnity
recompense
repayment
smart money

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها