معنی و ترجمه کلمه غرا به انگلیسی غرا یعنی چه

غرا

magnific
magniloquent

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها