معنی و ترجمه کلمه غربال سیمى استوانه شکلى مخصوص سنگ معدن به انگلیسی غربال سیمى استوانه شکلى مخصوص سنگ معدن یعنی چه

غربال سیمى استوانه شکلى مخصوص سنگ معدن

trommel

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها