معنی و ترجمه کلمه غربال به انگلیسی غربال یعنی چه

غربال

bunt
ethmoid
harp
jigger
scalp
screen
sieve

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها