معنی و ترجمه کلمه غرش کننده به انگلیسی غرش کننده یعنی چه

غرش کننده

fulminant
fulminating
roarer
rumbler

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها