معنی و ترجمه کلمه غرق در خویش به انگلیسی غرق در خویش یعنی چه

غرق در خویش

self absorption

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها