معنی و ترجمه کلمه غرق شدن در افکار به انگلیسی غرق شدن در افکار یعنی چه

غرق شدن در افکار

self absorption

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها