معنی و ترجمه کلمه غرق کردن به انگلیسی غرق کردن یعنی چه

غرق کردن

deluge
drown
flood
founder
whelm

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها