معنی و ترجمه کلمه غرور بى جا به انگلیسی غرور بى جا یعنی چه

غرور بى جا

self confidence

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها