معنی و ترجمه کلمه غرولند به انگلیسی غرولند یعنی چه

غرولند

gnarl
rumble

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها