معنی و ترجمه کلمه غریب ننواز به انگلیسی غریب ننواز یعنی چه

غریب ننواز

inhospitable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها