معنی و ترجمه کلمه غریب نواز به انگلیسی غریب نواز یعنی چه

غریب نواز

hospitable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها