معنی و ترجمه کلمه غریب به انگلیسی غریب یعنی چه

غریب

baroque
curious
eccentric
extravagant
freaky
immigrant
lonely
nostalgic
romantic
singular
stranger
thundering
uncanny
unco
unheard
unmoral
unusual
weird
whimsical
whimsicallity
wonder

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها