معنی و ترجمه کلمه غزال کوچک آفریقایى به انگلیسی غزال کوچک آفریقایى یعنی چه

غزال کوچک آفریقایى

duiker

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها