معنی و ترجمه کلمه غزلى به انگلیسی غزلى یعنی چه

غزلى

lyric
lyrical

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها