معنی و ترجمه کلمه غسل ارتماسى دادن به انگلیسی غسل ارتماسى دادن یعنی چه

غسل ارتماسى دادن

immerge
immerse

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها