معنی و ترجمه کلمه غسل تعمید به وسیله آب پاشى به انگلیسی غسل تعمید به وسیله آب پاشى یعنی چه

غسل تعمید به وسیله آب پاشى

perfusion

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها