معنی و ترجمه کلمه غشاء جنینى به انگلیسی غشاء جنینى یعنی چه

غشاء جنینى

embryonic layer
embryonic membrane

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها