معنی و ترجمه کلمه غشاء خارجى قلب به انگلیسی غشاء خارجى قلب یعنی چه

غشاء خارجى قلب

pericardium

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها