معنی و ترجمه کلمه غشاء سروزى به انگلیسی غشاء سروزى یعنی چه

غشاء سروزى

serosa

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها