معنی و ترجمه کلمه غشاء میانى پوست به انگلیسی غشاء میانى پوست یعنی چه

غشاء میانى پوست

dermis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها