معنی و ترجمه کلمه غشا درونى میوه به انگلیسی غشا درونى میوه یعنی چه

غشا درونى میوه

endocardium

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها