معنی و ترجمه کلمه غش یا بیهوشى و حمله در زنان به انگلیسی غش یا بیهوشى و حمله در زنان یعنی چه

غش یا بیهوشى و حمله در زنان

hysteria

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها