معنی و ترجمه کلمه غصب نکردنى به انگلیسی غصب نکردنى یعنی چه

غصب نکردنى

inviolable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها